Call us on:
+359 2 958 78 85

ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ ПРИ КАРТИНГ НА ЗАКРИТО

2017-03-27

При закритите картинг състезания се отделят изгорели газове, които могат да представляват потенциален риск. Всеки карт се задвижва от бензинов двигател, който изразходва около 10 литра гориво на ден. Следователно е необходима ефективна вентилация във всички затворени картинг писти. Ако газовете и прахът не са напълно премахнати, въглеродният окис може бързо да насити атмосферата и да доведе до отравяне. Този безцветен, безвкусен и токсичен газ е напълно неоткриваем от човешките сетива, което го прави изключително опасен.

Международната картинг комисия (CIK-FIA) е една от комисиите на ФИА, която посочва, че "пистите на закрито трябва да бъдат оборудвани със система за вентилация и непрекъснато действаща алармена система за съдържание на въглероден окис (СО) във въздуха." (Leisure Karting Guidelines, 5.2.2). Посредством инсталирането на детектори за въглероден окис на фирма
Tyco Gas & Flame Detection се постига рентабилно решение, чрез което се помага да се предотврати рискът от отравяне и да се гарантира сигурността на хората.

В примера по-долу, 4 детектора за въглероден окис са монтирани на 1,50m от земята и
1,50m от пистата, с автоматични аларми и регистрация на данни. Трансмитерите изпращат цифров сигнал към контролера и когато е достигнато нивото на аларма (количество газ открито в атмосферата) се включва визуална/звукова аларма, а също така е възможно да се управлява вентилация. В допълнение, други релета могат да се конфигурират в зависимост от избраното решение. Повече информация може да намерите тук.


        

   

Контролерът MX 43 притежава 4 или 8 измервателни линии за управление на аларми и програмируеми релета. Неговата възможност за регистрация на данни позволява да се записват събития (аларми, грешки, нулиране на аларми, калибрации) в реално време за последните 18 месеца. Има възможност за автоматично запазване на резервно копие на конфигурацията и фърмуеъра.

 

OLCT 10N е цифров трансмитер за детекция на кислород, експлозивни и токсични газове. Предназначен за работа в комбинация с MX 43, той осигурява бързи и точни измервания. Могат да бъдат свързвани до 32 детектора към една и съща цифрова линия или да бъдат разпределени на 8 линии.
Цялата информация от трансмитера се предава на контролера за по-малко от секунда.