Call us on:
+359 2 958 78 85

ИНФРАЧЕРВНИ ЕКСПРЕСНИ АНАЛИЗАТОРИ НА ФУРАЖИ И ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ОТ UNITY SCIENTIFIC

2018-07-13

Unity Scientific произвежда и предлага анализатори в близката  инфрачервена област за селскостопански и хранителни или фармацевтични и промишлени проби.

Unity Scientific предлага широк спектър от калибрирации, така че можете да започнете незабавно работа, но можем също лесно да прехвърлим вашите съществуващи калибрирации от други марки инфрачервени системи  в рамките на няколко минути с възможността да продължим да разширяваме вашата база данни. За уникални или патентовани продукти, Unity Scientific ще Ви съдейства при разработването на персонализирано калибриране. Софтуерът UCal™ на Unity Scientific може да прехвърли NIR база данни от други инструменти.


Фамилията SpectraStar™ на близките инфрачервени анализатори (NIR) предлага висока производителност и пълна гъвкавост за бърз анализ на несмлени, частично смлени или смлени проби, както и на течности и шлам.


NIR aнализаторите на Unity Scientific Scientific са готови цялостни решения за конкретни приложения и индустрии. Анализаторите са снабдени с всички калибрирациии  и  аксесоари, необходими за рутинна работа.


Фуражен анализатор на Unity Scientific

 


     

Unity Scientific предоставя доказани решения за фуражите, съставките, храната за домашни любимци и фуражните пазари. Предлагания от фирмата специализиран пакет, включващ инфрачервен анализатор, подходящи аксесори и калибрации, е готов за анализ на хранителните съставки и комбинираните фуражи за домашни птици, свине и едър рогат добитък. Добре контролираното хранене на животните ще оптимизира темповете на растеж, производството на мляко, както и степента на възпроизводство.

 

За по-малко от минута нашите NIR системи осигуряват едновременни резултати за влага, протеини, мазнини, влакна, нишесте, пепел и други параметри.

Нашият фуражен анализатор е идеален за всяка стъпка в процеса на производство на фуражи, включително:

• тестване на суровини, за правилното допълване на дажбата

• тестване на суровини за контролиране на формулирането на храната

• тестване на суровини за оптимизиране на най-ниската цена

• наблюдение и контрол на миксерите и оптимизиране на добавянето на течна мазнина

• наблюдение и контрол на нивата на влага в екструдерите и сушилните

• проверка на стойностите на производствените партиди и оптимизиране на разпръскването на мазнини върху пелети

• удостоверяване и документиране на характеристиките върху етикета на готовия фураж


Фуражния анализатор на Unity Scientific използва  пакета калибрации на INGOT от Aunir.
Този пакет включва пълен набор от калибрирации за готови фуражи и фуражни смески. Налице са калибрирации за готови фуражи за  птици, свине, преживни животни, сладководни или морски риби, както и голям набор от хранителни концентрати. С калибрирации за над 70 различни съставки, пакетът на INGOT обхваща почти всички съставки, използвани във фуражната индустрия.

Всички калибрирации на INGOT се подкрепят от 30-годишния опит на Aunir в тази област и са снабдени с гаранция за изпълнение. Специалистите по калибриране са на повикване за специално приспособяване на калибрирациите според нуждите на нашите клиенти.

Оптимизирани хранителни свойства и увеличени печалби!

Фуражния анализатор на Unity Scientific е бърз, позволяващ 100% измерване на входящите съставки и готовия фураж. Тези аналитични данни формират основата за ефективна формулировка с най-ниски разходи и водят до по-последователна храна и повишена производителност на животните.

Фуражния анализатор на Unity Scientific, позволява пълен контрол на производството, увеличаване на печалбите и осигуряване на бърза възвращаемост.

 

Анализатор на храна за домашни любимци от Unity Scientific

• Храни и съставки за домашни любимци

• Влага, протеини, мазнини, влакна, нишесте, пепел и други параметри  

• Готови калибрации на Unity Scientific или специални калибрации Ingot на Aunir

Пакет за анализ на храните за домашни любимци

Бързият и точен анализ е от съществено значение за храната за домашни любимци и помага производителите да оптимизират своя процес и да осигурят високо качество. Оптимизирането на процеса ще спести време и пари за производството и ще осигури много бърза възвръщаемост. Близкият инфрачервен (NIR) анализ е доказана техника, предназначена да осигури бързи, точни и надежни резултати при  производството на храни за домашни любимци.