Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Атомно силова микроскопия AFMAFM Oxford Instruments Asylum

Oxford Instruments Asylum

Несъмненият лидер на Атомно Силовата Микроскопия: най-бързите, прецизни и надеждни AFM на пазара. Он-лайн поддръжката на микроскопите осигурява ниска цена на експлоатация. Апаратите се предлагат с мощен софтуер за управление на експеримента и обработка на данните, богата база данни от най-разнообразни приложения.
 

                 
Cypher S

Най-бързият и с най-висока резолюция атомно силов микроскоп в света!

   
 Cypher ES

Същите изключително високи спецификации, както на  Cypher S, но с възможност за работа с образци в най-различни агресивни среди.

   

 

MFP-3D Classic

Базовият модел атомно силов микроскоп на Asylum Research - Oxford Instrument – висока производителност, надеждност и многофункционалност. Удобен за работа за начинаещи, ненадминат в предлаганите възможности за експерти в атомно силовата микроскопия.
   

 

MFP-3D Infinity

Флагманът на серията MFP-3D AFM. Предлага най-широката възможна гама
приложения за атомно силови микроскопи със смайваща прецизност на работа дори при използване на по-големи образци.

   

 

MFP-3D Origin

Най-достъпният модел атомно силов микроскоп от серията MFP-3D AFM. Предлага всички основни методики на измервания, аксесоари за работа с течности и с възможност за нагряване на пробите до 275°С. С възможност за лесно надграждане за постигане на максимална функционалност.
   

 

MFP-3D-Bio

Напълно функционален атомно силов микроскоп комбиниран с оптичен микроскоп. Лесен за управление и постигане на висока резолюция при изследване на течности или меки биологични образци.