Call us on:
+359 2 958 78 85

Машиностроене, металургия и енергетика / Химични свойства



GNR Analytical Instruments

G.N.R. Analytical Instruments

Производител на оптични емисионни спектрометри (OES) за измерване на химичния елементен състав на метални сплави, както и лабораторни и портативни рентгенови дифрактометри (XRD) и флуоресцентни (XRF) апарати за изследване на различни материални структури и химичен състав.






 

  Основни модели оптични емисионни спектрометри (OES):
   
 

Новият METAL LAB PLUS е идеално решение за лабораторен оптико-емисионен спектрометър за химичен анализ на метали и сплави. Неговите предимства са мулти CCD оптика, най-нови технически решения и ергономичен дизайн

   
  Solaris CCD Plus е лесен за управление, надежден и прецизен апарат. Той се предлага в различни конфигурации и може да анализира различни типове метални сплави, черни и цветни метали.
   
 

ATLANTIS е лабораторен спектрометър предназначен за анализи, налагащи много ниски лимити на детекция (<1 ppm).

Едновременен мултиканален спектрометър специално разработен за анализ на твърди метални проби,
осигуряващ в същото време превъзходни аналитични характеристики и лекота на работа.

   
       

Оптичният емисионен портативен спектрометър Esa Port е снабден със специализирана CCD оптична система, която предлага висока аналитична функционалност. Инструментът е с малки размери и може да се носи и използва навсякъде: при производствените линии или в лаборатории. Esa Port позволява извършването на бърз и прецизен анализ на метални сплави и на елементи като C, Si, AL и Mg. Kонтролира се от PC и комуникациите се осъществяват с оптична кабелна система и с използване на USB 2.0 технология.