Call us on:
+359 2 958 78 85


"Kleine" апарат

Controls

Апарат за определяне съдържанието на въглероден диоксид в циментови разтвори. EN 459-2