Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Рентгеноструктурен анализ и XRFSTOE - Рентгеноструктурен анализ

STOE

STOE & Cie GmbH разработва и произвежда апарати за рентгеноструктурен анализ на прахови и монокристални образци с изключителна прецизност. Апаратите се отличават с ефикасен контрол и управление, както и аналитичен софтуер за приложения в кристалографията, химията, материало-знанието и фармацевтиката.

                                    
Stoe Stadi P - Модулна система, която позво-лява монтиране на два независими гониометъра: Дебай-Шерер и/или Брег-Бретано геометрия към лесно приспособимия модул на Х-източника. Комбинацията на фокусирания Кα1 падащ лъч с транс-мисионна/Дебай-Шерер геометрия и плоско-панелен или CIP детектор дава възможност за получаване на резултати с изключителна резолюция и широк динамичен интервал на интензитети на сигналите.
   
 
 IPDS II Изключително надеждна, стабилна система гарантираща високо качество и точност на измерванията. Многогодишният опит на STOE в разработката и прило-жението на плоскопанелните детектори са отличителна черта на предлаганите от тях XRD системи. Използва се конструкция с 2х-гониометър, 180° ω-интервал, неограничен φ-интервал. Подходящ за изследване на сраснали кристали, двойникови и моду-лирани структури, както и за анализ на суперструктури. Възможност за използване на най-разнообразни аксесоари за анализ на образци в различни среди.