Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Физико механичен анализ на цигариАнализатор за пушене SPA-D

Sodim

Това е „пуф“ анализатор за определяне топография на пушенето. Той записва времето за поемане, продължителността, обема на вдишания дим и пад на налягането, а също така изчислява средни стойности и стандартни отклонения.

- компактен и портативен

-
лесен за използване и калибриране

-
могат да се събрерат профили на пушене в реално  време
- сравнение с ISO стандарти за пушене
- може да произвежда синусоидални или квадратни профили
- по време на измерване се вземат под внимание плътността на дима и ефектите на атмосферното налягане


Характеристики


-
свързан към компютър чрез USB порт

-
цигаре проба

-
системен софтуер

-
три нива на оторизация: администратор, ръководител и оператор

-
профилът може да се дублира с SPD smoking puff duplicator или със съвместими пушални машини