Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Анализ на вино и млечни продуктиАнализатори за млечната промишленост

Alliance Instruments

ALIANCE Instruments разпространява и произведените от Ysebaert апарати Cinac и Optigraph с приложение в млечната промишленост.

Два апарата, ненадминати на пазара днес, разработени в партньорство с INRA (Френски институт за агроизследвания), за да отговарят на специфичните нужди на млечната промишленост.


    

iCinac и Cinac,са апарати създадени още през 90-те за нуждите на големите френски производители на млечни продукти.Те са предназначени за следене на киселинната активност на млечните ферменти и следят едновременно параметрите  pH, температура и редокс-потенциал в една или няколко проби.

   
  

Optigraph  - Единствен по рода си апарат за контрол на способността на млякото да коагулира.

Работещ в близката инфрачервена област,апарата е лесен за употреба, с електронно управление и надеждни и повтаряеми резултати.Намира приложение при технологиите за трансформацията на млякото в продукти като различни видове сирена,кремове,кашкавали и т.н.