Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Физико механичен анализ на цигариАвтоматични станции за контрол на цигари

Sodim

SODILAB   SODILINE   SODIMAX

 

ЦЕЛ:

Автоматична модулна станция за измерване на тегло, смукателно съпротивление, вентилация на филтър и хартия, влага, диаметър, овалност, дължина и плътност на цигари (кръгли и овални), филтърни пръчки и пурети.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компютър под Windows XP за централизиране на данните, управление връзката между модулите и конфигурацията на станцията. Визуализация на резултатите и статистиките  чрез допирен екран. Интелигентно изградените модули, се сменят много бързо, поддържат се и се поправят лесно.

Комуникация между модулите, регистрация на резултатите и визуализация на данните – благодарение на централния компютър.

Захранващо устройство, което може да приеме определен брой проби.

Произвеждат се в 3 варианта:

          Sodimax:  до 4 модула  - реф. No. 74MAX103
          Sodiline:  до 3 модула  - реф. No. 74LIN202
          Sodilab:  до 2 модула - реф. No. 74LA301


Налични модули: 9  


Конфигурацията на станцията се прави по заявка на клиента.