Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Безопасност на храни и фуражиБързи тестове за фумонизин
Бързият тест
QuickScan - фумонизин служи за бързо, лесно и изгодно тестване на царевица и/или сорго. Предназначен е за използване в точките на пробовземане, QuickTox позволява бързи, количествени, и проследими резултати с помощта на QuickScan система.


Бързият тест
QuickScan - фумонизин има следните основни преимущества:

Лесни за работа: екстракция с етанол с минимални тестови стъпки,
без необходимост от инкубация или изсушаване

Тестване на няколко токсина: възможно е едновременно тестване с
QuickTox за афлатоксини

Окачествяване: обработката на изображение и уникалната система с баркод четец осигуряват постоянни и точни микотоксикологични измервания елиминирайки нуждата от рекалибрация.

Проследимост:
Незабавно запазване на информацията и изображението в компютър с последваша обработка на резултатите по всяко време.