Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Безопасност на храни и фуражиБързи тестове за охратоксин
Бързият тест
QuickScan - охратоксин А служи за бързо, количествено и проследимо тестване за охратоксини в пшеница използвайки воден буфер без органични разтворители.

Предназначен за използване
с помощта на QuickScan система, чрез него се определя общия охратоксин в обхват от 1.5 до 100 ppb.

Бързият тест QuickScan - охратоксин А има следните основни преимущества:

Лесни за работа: екстракция с етанол с минимални тестови стъпки, без необходимост от инкубация или изсушаване

Окачествяване: обработката на изображение и уникалната система с баркод четец осигуряват постоянни и точни микотоксикологични измервания елиминирайки нуждата от рекалибрация.

Проследимост:
Незабавно запазване на информацията и изображението в компютър с последваша обработка на резултатите по всяко време.


Сертификация:
AOAC Performance Tested - 021301