Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Бирена индустрияХимичен анализ на бира

Alliance Instruments


Измерване на алфа-амино азот, горчивина, CO2, цвят, плътност, диастатична сила, общи редуцирани захари.
FUTURA и PROXIMA


Анализатори в непрекъснат поток (CFA), използвани за автоматизиране на стандартни лабораторни дейности и химически анализи (методи)  и намаляване на техните разходи, трудоемкост  и времетраене.

    
FUTURA е модулна система (от 1 до 12),която е съставена от обща платформа за всички модули и специфични за метода аналитични блокове.
 

PROXIMA е предварително конфигурирана,по желание на потребителя  за ограничен брой параметри.