Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Безопасност на храни и фуражиИзмерване на съдържанието на микотоксиниМикотоксините са вторични метаболити образувани от плесени. Те могат да се появят в хранителната верига в резултат на гъбична инфекция по земеделските култури, които след това са директно консумирани от хората или са използвани като храна за добитъка. Микотоксините са изключително токсични и канцерогенни вещества.

Основните групи микотоксини са: афлатоксини, деоксиниваленол (DON), фумонизин, охратоксин, зеараленон.


Фирма EnviroLogix е американска компания, лидер в разработването и производството на имунологични тестове за микотоксини. Предлага качествени и количествени, бързи тестове за детекция на микотоксини.   

Повече информация за бързите тестове за афлатоксини


Афлатоксините
са най-често срещаните и най-познати микотоксини. Те са вторични метаболити образувани от плесените
Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Инфекцията с афлатоксини се появява преди събиране на реколтата (при засушаване и наличие на вредители при дълги периоди от горещо време) или при съхранение на зърното (ако изсушването на зърното се забави или влажността му премине определени критични нива).
Образуването на афлатоксини е най-често при царевица, фастъци, памук и др. и рядко при жито,
овес, сорго, ориз и соя.

Алфатоксин B1 е най-токсичният химикал срещащ се в природата. Той е много силен канцероген за хората и животните, и се среща най-често в царевицата, семената на памука и черупковите плодове. През 1988 г. Международната агенция за изследване на рака постави афлатоксин B1 в списъка на човешки канцерогени.

Алфатоксин B2 е с по-малка токсикологична важност и се среща с много по-ниски нива отколкото алфатоксин B1. Алфатоксини G1 и G2 също се създават от Aspergillus flavus във фастъци, но рядко се срещат в царевица.   

Повече информация за бързите тестове за деоксиниваленол (DON)


Деоксиниваленол (DON), известен още като вомитоксин, е естествено срещащ се микотоксин, създаван от няколко вида Fusarium fungi. Влажно и хладно време от времето за цъфтеж до съзряването може да доведе до инфекция по ечемик, жито, овес и ръж.

Деоксиниваленол (DON) не представлява конкретна заплаха за здравето на човека, но в редки случаи може да причини остро временно гадене и повръщане. При животните причинява гадене и повръщане и по този начин намалява скоростта на растежа. Прасетата са изключително чувствителни към този токсин и отказват да консумират заразени фуражи.   

Повече информация за бързите тестове за фумонизин


Фумонизините
са семейство микотоксини създаван от плесените Fusarium moniliforme и F. proliferatum. Обикновено инфектира царевица и ориз, ето защо възможността да бъдат открити фумонозините във фуража и хранителните продукти е голяма.

Фумонизините се свързват с рака на хранопровода при хората. Конете са изключително чувствителни към ниски нива на токсина, което може да причини левкоенцефаломалация.

При свинете, изследванията показват, фумозините атакуват кардиопулмоналната система, като причиняват белодробен оток, както и увреждат черния дроб и панкреаса. Комисията по храните и лекарствата (FDA) е издала насоки за общи фумонизини (FB1 + FB2 + FB3) в царевица и царевични продукти в храни и фуражи.   

Повече информация за бързите тестове за охратоксин


Охратоксин А е токсин синтезиран от
Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и Penicillium verrucosum и е един от най-честите микотоксини замърсяващи храните. Човешко излагане може да се случи посредством консумация на заразени хранителни продукти, най-често заразено зърно и свински продукти, но и кафе, грозде, стафиди. Охратоксинът може да присъства в комбинация с афлатоксин, който е един от най-мощните естествено срещащи се канцерогени. Впрочем има подозрения, че охратоксинът е канцерогенно вещество.

Зарезените с охратоксин фуражи имат голямо въздействие върху
птицевъдството. Пилетата, пуйките и патиците са податливи към този токсин. Клиничните признаци на охратоксикоза обикновено включват намаляване на увеличението на теглото, лошо усвояване на храната, намалено производството на яйца и лошо качество на черупката на яйцата, които водят до икономически загуби.   

Повече информация за бързите тестове за зеараленон


Зеараленон главно се произвежда от плесента Fusarium graminearum, която също така произвежда и деоксиниваленол (DON). Следователно ако има свидетелсто, че има наличен зеараленонима и голяма вероятност за наличие на други микотоксини.

Зеараленон (ZEA) е мощен естрогенен метаболит и често причинява естрогенни реакции при животни, хранени със заразен фураж. Зеараленонът е основният токсин, причиняващ безплодие, аборти или други проблеми при развъждане на добитък и е възможно да забави процеса на размножаване и да доведе до значителни загуби за животновъдите.

Зеараленонът се среща в царевица, ечемик, овес, пшеница, ориз и сорго.