Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Оптична спектроскопияМиниатюрни спектрометри

Ocean Optics

Като създатели на най-малкият в света спектрометър Ocean Optics си е изградила репутацията на производител, който е способен да превърне невъзможното във възможно.
Широката гама спектрометри - от мощните QE Pro и NirQuest през миниатюрните оптични спектрометри Flame и STS, до ултра компактният сензор във видимия спектър Spark, комбинарани с разнообразни източници на светлина и аксесоари дават възможност на потребителите да намерят надеждни решения на възникнали въпроси в почти всяко приложение.


Абсорбционна спектроскопия

Тестове на цветове
Флуоресценция
Измервания на мощността на излъчващите източници
Раман спектроскопия
Рефлективни измерванияСравнение между различните модели миниатюрни спектрометри на
Ocean Optics:

Модел:
 Spark STS
 Flame-S/Flame-T  Jaz  HR2000+/HR4000
           
  
 
     
Характерни
особености
 Ултра
миниатюрен
 

Миниатюрен и
удобен за вграждане

 Мултифункционален
с висока температурна стабилност
 Възможност за надграждане
Полеви измервания

 Висока резолюция
           
Примерни
приложения
 Колометрични тестове
Тестове на дисплеи
Образователни цели
 Изследване на растение
Биомедицински апарати
  Екология
Тестове на цветове
Биомедицински апарати
  Екология Елементен анализ
Динамика на протеини
Анализ на кръв
           
Спектрален
обхват (nm)
 380-700  190-1100 190-1100
 190-1100
 190-1100
           
Резолюция (nm)  4,5-9,0 1,0-12,0
   0,1-10,0 1,3
 0,035-6,8/
0,02-8,4

 


Модел:
 Torus Maya LSL
 Ventana  QE Pro  NIRQuest
           
  
     
 
Характерни
особености
 Бърз
Ниско ниво на разсеяната светлина
Термична стабилност

 

Бърз
Ниско ниво на разсеяната светлина
Термична стабилност

 Бърз
 Висока квантова чувствителност
Буфериране
Охлаждаем детектор

 Високочувствителен инфрачервен
Охлаждаем детектор
           
Примерни
приложения
 Абсорбция на оптично плътни разтвори Тест на продукти
Тестове на цветовe
Бинниране на LED
 

Бърз Раман
Флуоресценция

  Анализ на ДНК
 Качество на храни
Анализ на инфрачервени лазери
           
Спектрален
обхват (nm)
 360-825 360-825 350-1100 190-1100
900-2500
           
Резолюция (nm) <1,6 <1,6   0,15-7,7 0,15-7,7  3,1-9,5