Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Рентгеноструктурен анализ и XRFНастолни XRF апарати

Skyray Instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
EDX3600B енергийно-дисперсивен рентгено флуоресцентен спектрометър:
- възможност за тестване на елементи от натрий (Na) до (U)
- точност на анализа 0.01% - .05%
- напрежение: 5-50kV
- Време за извършване на теста: 30s
   
 EDX3000 енергийно-дисперсивен рентгено флуоресцентен спектрометър:
- тестване на благородни метали Au, Ag, Pt,и др.
- Електрически охлаждан Si-PIN полупроводников детектор
- Сигнал/Шум усилвател; висока резолюция CCD
- Троен режим за защита на сигурността, обща стоманена конструкция.
- Точност на анализа: 0.05% (над 96%)