Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Рентгеноструктурен анализ и XRFПортативен XRF

Skyray Instrument

Genious XRF – Портативен рентгенов флуоресцентен спектрометър разработен за анализ на място на различни образци. Може да се използва за RoHS анализ, скрап, сплави, за анализ на минерали, благородни метали и контрол на почви. Апаратът е компактен, измерванията се извършват бързо и с висока точност.