Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Физико механичен анализ на цигариПортативен анализатор за пушене SPA-M

Sodim

Устройство записва поведението на пушачите, при пушене проведено в лабораторни условия, които наподобява реалните условия на пушене, при които те се чувстват като у дома си. Записват се  времето, продължителността, обема на вдишания дим, пад на налягането и се изчисляват средните стойности и стандартните  отклонения. Работи се със софтуер, който позволява профилите  да бъдат свалени на компютър. След това те могат да бъдат показани и дублирани на пушални машини за пушене или SPD посредством анализатор за пушене SPA-D.

Характеристики


- лекo, самостоятелно устройство със сензорен екран
- данните могат да бъдат изтеглени чрез USB порт
- данните се съхраняват на карта с памет

Три нива на оторизация:

-
неограничен ниво: пълен достъп до всички важни данни - проба номер, дата и час, честота на пушене, групова идентификация, параметрите на пушачите и др.
- ограничено ниво: достъп до параметрите на пушача (данните могат да бъдат изтеглени)
-
ниво пушач: достъп само до данните за пушене