Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Инфрачервен NIR анализ и качествен контрол



Сирене

Unity Scientific

Анализаторите в близката инфрачервена област отдавна се използват за анализ на входящите суровини, както и на крайния продукт -  масло и сирене. Параметрите, които се измерват в масло са масленост, твърди вещества, влага за 30 секунди. Също така могат да се анализират входящите вещества, пробите в процеса на производството и крайният продукт от сирена и кашкавали за влага, масленост, твърди вещества, сол и.т.н.