Call us on:
+359 2 958 78 85


Термични камери

France Etuves

France Etuves е френска фирма, високо-специализирана в проектирането и производството на различни термични камери като сухи стерилизатори, инкубатори, вакуум сушилни,пещи, камери за формоване на детайли от полимери и композити, тестови камери за електронни компоненти и пр.     

XU Универсални стерилизатори

Прецизни и надеждни с регулируема температура до 300°С Подходящи за различни приложения като, сушене, стерилизация, стареене,топлинна консервация и пр.

   
 

XB Микробиологични инкубатори

Подходящи за всички микробиологични, медицински, фармацевтични  и др. лаборатории. Прецизни и надеждни с естествена или електрическа конвекция.

   
 

XBR хладилни инкубатори

Подходящи за всички биологични ,микробиологични, медицински, фармацевтични лаборатории,както и за контрол на качеството в хранително вкусовата,козметичната, химическата и леката промишленост. Температурен обхват от 0 до 60°С

   
 

XF вакуум-сушилни

Подходящи за бързо сушене на прахове, гранулати, чувствителни към окисляване продукти и др. С приложение в почти всички лаборатории.Стандартно до 200°С,по заявка до 400°С. Вакуум до 10-6 mBar.

   
 

XAS шкафове за сушене на лабораторна стъклария

Максимална температура 60°С.

Обеми 320 или 800 литра.

   
 

XKL-лабораторни пещи

Температура до 1200°С. Подходящи за топене, темпериране, термична обработка на метали, изгаряне, калциниране и др.

   
 

XL Промишлени сушилни камери

Мощна вентилация за максимална хомогенност на температурата

Обеми от 125 до 1800 литра.

Температура 200°С (опционално 300°С)

   
 

XHT  Високотемпературни камери

Бързо загряване до 500°С. Отлична хомогенност. Подходящи за множество приложения дегазиране бърнинг, втвърдяване, високотемпературна стерилизация и пр.

   
 

Камери с различно приложение: темпериране на електронни компоненти,формоване на едрогабаритни композитни детайли (перки на хеликоптери,лодки и пр.). Пещи за изпичане или сушене на разнообразни детайли и материали…