Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Рентгеноструктурен анализ и XRFТотална рентгенова флуоресценция (TXRF)

G.N.R. Analytical Instruments

ТХ 2000

Тоталната рентгенова флуоресценция (TXRF) се основава на същите принципи на енергийно-дисперсивната рентгенова флуоресценция (EDXRF) с една съществена разлика. Докато при EDXRF основният лъч пада на пробата под ъгъл от 45 °, при TXRF се използва почти хоризонтална геометрия на облъчване под ъгъл от няколко милирадиани. Поради тази геометрия облъчване, първичната светлина е напълно отразена.

Чрез осветяване пробата с лъч, който се отразявано напълно, абсорбция на светлина от подложката до голяма степен се избягва, както се намалява и значително съпътстващото разсейване. Това води и до  съществено намалява фоновия шум. Допълнителен принос за намаляване на фоновия шум се получава чрез намаляване на дебелината на пробата. Една малка капка от пробата (5-100 микролитра от вещество, разтворено в подходящ разтворител) се поставя на силициев диоксид носител. След изпаряване на разтворителя остава тънък филм с дебелина от няколко нанометра. На практика се елиминира по-голямата част от разсейването, произтичащи от пробата и матрицата. Това е така, защото ефектът от матрица не може да се създаде в рамките на незначителните количества или тънки слоеве от пробата.