Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Физико механичен анализ на цигариВъздухопропускливост на хартия за цигари

Sodim

Автоматично измерване на въздухопропускливост на хартия за цигари.

Характеристики:

- в съответствие с ISO 2965 и CRM 40 стандарти.

- различни
измервателни режими.
- лесен за работа.
- настройка на потока до достигане на нула.
- автоматично регулиране на налягането от 0 до 2 kPa.
- автоматично нулиране на сензорите за налягане.
- софтуерна калибрация.
- корекция на атмосферното налягане.
- детекция на течове.