Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Анализ на зърно и брашноАлвеограф

Chopin Technologies

Алвеограф е лабораторен апарат, измерващ виско-еластичните свойства на балон от тесто по време на надуването му.

Използва се за:

- Характеризиране на жито и брашно според тяхното приложение
- Качествен контрол на жито и брашно
- Измерване на въздействието на добавките
- Смесване на жито или брашно
- Осигуряване на съответствието към спецификациите

 

 

 

Алвеолаб е новия Алвеограф!

Алвеолаб съответства на 100% с всички съществуващи стандарти.

Отговаря на следните френски, международни и български стандарти: AACC № 54-30A, AFNOR № V03-710, ICC № 121, GOSTR 51415-99, NF EN БДС ISO 27971.

Алвеолаб е по-ефективен и по-точен.

Алвеолаб предлага нови възможности.

Намира приложение в зърнобази и мелници:
- за продажби и покупки на жито използвайки международни стандарти
- класифициране на брашната по реологични показатели (W,P,G, P/L)
- детекция на убодено жито
- при производството на брашна предназначени за различни приложения, включително и такива по поръчка;

Как се работи с Алвеолаб можете да видите тук.

     

Алвео PC - модел за извършване само на стандартни алвеографски тестове

Базиран на Alveograph NG:

- без Consistograph
- без Alveolink
- софтуер (опростена версия на Alveolab софтуер , същия модерен и интуитивен интерфейс)