XRF

SciAps Inc.

Компактен, лек, бърз ръчен XRF, от Mg до U,
граници на откриване на ниво 
PPM 
за повечето видове елементи.
Използва Android платформа.