Z-200

SciAps Inc.

(LIBS) спректрометър.
Анализира сплави, прахове, течности - 
пълно покритие на периодичната таблица
от H до U. 
Android система.

Използва база за приложения.
Глобално свързан