Акустично-оптичен инфрачервен анализ на фармацевтични продукти

производител: Brimrose

Фирма Brimrose е световен лидер в областа на акустично-оптичните анализи. Спектрометрите и по-специално близката инфрачервена спектроскопия с акустично-оптична модулация (AOTF-NIR) става все по-важен фактор в процеса на производство на фармацевтични продукти.

Всички процеси в една фабрика за производство на твърди фармацевтични продукти – идентификация на суровини, гранулация, смесване, таблетиране могат да бъдат следени и контролирани от Brimrose Luminar гама бързи, точни и издържливи анализатори.

Предимствата са удивителни, като се започне с намаляване на „загубите на материал“, значително увеличаване на времето на използване на оборудването, намалено време на лабораторно тестване и по-малко време от момента на започване на производството до крайния продукт.

Идентификация на суровини
Бързият Luminar 5030 ръчен NIR анализатор е ценово ефективно решение за анализ на стотици различни видове материали – твърди, течни, гелове и прахове. Друга опция за идентификация на суровини е Luminar 6000 лабораторен миниатюрен анализатор и Luminar 3060 multiplexer.
 
Флуидизационно сушене
Издържливият Luminar 4030 Free Space NIR анализатор може да бъде инсталиран директно на спрей или флуидизационни сушилни. По време на цикъла на сушене резултатите се показват в реално време. Предвижданите стойности на влагата се изпращат на GlattTM FBD контролна система за задаване на крайната точка на сушене.
 
Смесване
Често в производствения процес трябва да се смесват активните вещества с помощните вещества за получаване на хомогенна смес. Luminar 4030 AOTF-NIR Free Space позволява бързо сканиране без движещи се части и без нужда от рекалибриране на системата. Липсата на движещи се части е много важно за процеса на смесване, тъй като анализатора, който се монтира на хомогоенизатора е с батерийно захранване.
 
Анализ на таблетки
Високоскоростният Luminar 3077 Tablet AOTF-NIR анализатор е разработен за безконтактен, безразрушителен анализ на химични и физични параметри на таблетки (едновременни измервания на трансмисия и отражение). Може да бъде инсталиран в изолирана стая за автоматично приемане и освобождаване на таблетки на зададени интервали. Анализатора включва специален лентово задвижван механизъм създаващ общо автоматизирано решение за производителите на таблетки.
Друга опция за анализ на таблетки е Luminar 4030 (само отражение)

В таблетки могат да бъдат измерени следните параметри:

– Идентификация на активни и помощни вещества
– Концентрация на активни и помощни вещества
– Разтворимост
– Влажност
– Твърдост
– Разпадаемост
– Плътност
– Дозиране