Акустично-оптичен инфрачервен анализ на полимери

производител: Brimrose

Спектрометрите в близката инфрачервена област на фирма Brimrose са идеални инструменти за измерване и наблюдение на множество компоненти и параметри на различни полимери. Параметрите, които могат да бъдат наблюдавани включват механични, физични и химичните им свойства. Могат да бъдат измервани прахове, гранули и стопилки.

Измерване на плътност на полиетиленов прах

Измерване на плътност на полиетиленов прах

Спектрометрите в близката инфрачервена област на фирма Brimrose са отлично решение за on-line или off-line измерване на физичните, химичните и механичните свойства на полиолефините.

Мониторинг на химични параметри на полимери в реално време

Мониторинг на химични параметри на полимери в реално време

Химичните свойства на добавките като ирганокс, иргафос, тинуин, калциев стеарат и цинков стеарат могат да бъдат наблюдавани в реално време. 

Мониторинг на механични параметри на полимери в реално време

Мониторинг на механични параметри на полимери в реално време

Mодулът на огъване е важен механичен параметър в много приложения, който може да бъде следен с помощта на спектрометрите в близката инфрачервена област на фирма Brimrose.