Анализатори на масло във вода и почви

Американската фирма WILKS Enterprise произвежда спектрометри в средния инфрачервен спектър (mid-IR) за анализ на биогорива,  екология, петрохимия, хранително вкусова промишленост и различни други производства. Апаратите позволяват количествен и качествен анализ.

InfraCal Model CVH

InfraCal Model CVH

InfraCal Model CVH осъществява лесни и точни анализи .Апарата е пригоден за работа, както  в лабораторни условия така и на полето.

Той измерва наличието и количеството на:  масла във води;  -„Общи петролни въглеводороди“ (TPH) в почви ; -мазнини, масла и греси (FOG) в отпадни води.