Анализатори за млечната промишленост

производител: Alliance Instruments

ALIANCE Instruments разпространява и произведените от Ysebaert апарати Cinac и Optigraph с приложение в млечната промишленост.

Два апарата, ненадминати на пазара днес, разработени в партньорство с INRA (Френски институт за агроизследвания), за да отговарят на специфичните нужди на млечната промишленост.

iCinac & Cinac

iCinac & Cinac

iCinac и Cinac са апарати създадени още през 90-те за нуждите на големите френски производители на млечни продукти.Те са предназначени за следене на киселинната активност на млечните ферменти и следят едновременно параметрите  pH, температура и редокс-потенциал в една или няколко проби.

Optigraph

Optigraph

Optigraph - Единствен по рода си апарат за контрол на способността на млякото да коагулира.

Работещ в близката инфрачервена област,апарата е лесен за употреба, с електронно управление и надеждни и повтаряеми резултати.Намира приложение при технологиите за трансформацията на млякото в продукти като различни видове сирена,кремове,кашкавали и т.н.