Чук на Шмид Silver Schmidt

производител: Proceq

Основната цел на чука на Шмид е да определи якостта на бетона по неразрушителен начин. За да се определи „реалната“ якост на бетона е необходимо да се извършат голям брой разрушителни тестове. Посредством чука на Шмид се дава оценка на якостта на бетона без да се вземат проби и по този начин се намаляват разходит. Чука на Шмид измерва повърхностната твърдост на бетона, която  е правопорпорционална на неговата якост.

SilverScmidt има революционна техника на измерване, измерваща Q-стойност, която сравнява енергията преди и след удара.

Предимства на SilverScmidt:

– Резултати независещи от ъгъла на удар
– Много малка необходимост от поддръжка
– над 10 000 удара преди да има нужда от рекалибрация
– Брояч на извършени удари
– Лек
– USB връзка с компютър. Софтуер за обработка на резултатите. (SilverScmidt модел PC )
– SilverScmidt е изключително лесен за работа
– По-бързо извършване на измервания