Детектор на армировка Profoscope

производител: Proceq

Profoscope е детектор на армировка със следните основни характеристики:
– Портативен уред
– Напълно интегриран дизайн, без кабели
– Детекция в реално време

– Детекция на средната точка между две арматури

Profoscope+ дава възможност за запазване на резултатите на компютър.