GC5400 газов хроматограф

производител: Skyray Instrument

-GC-5400 има приложение при  качествения контрол в областта на химията, медицината и хранителната промишленост; приложим при карантина и опазване на околната среда, контрол на качеството в петролната индустрия,  анализи в криминалистиката, контрол на земеделска и производствена индустрия.

– Вградена система за събиране на данни.
– Съвременна микрокомпютърна контролна система за контрол.
– Пневматичният ходов механизъм е проектиран с постоянна клапа за контрол на налягането плюс постоянна клапа за контрол на потока с цел двойна стабилност. Постоянна клапа за контрол на налягането и иглов винтил се използват за въздушни и водородни  пневматики за стабилна регулация на газ. И двете клапи са с формата на дигитален бутон, което осигурява висока прецизност, надеждност и интуитивна настройка на потока.