Horiba Scientific Duetta TM флуоресценция

производител: Horiba Scientific

Спектрометър за абсорбция и флуоресценция

Най-бързият спектрофлуорометър в своя клас с UltraFast CCD
Най-висока чувствителност към флуоресценция в своя клас.
Наличието на най-високо ниво на чувствителност към флуоресценция означава, че оптимизираният дизайн на Duetta ви позволява да измервате по-ниски концентрации в пробата и предоставя по-качествени данни.

EzSpec TM Софтуер със сензорен екран.

Duetta дебютира новото поколение софтуерен интерфейс на HORIBA с помощна програма за сензорен екран и селекция от приложения за рутинен анализ.

Основни характеристики и предимства

• Спектрометър с едновременна флуоресценция и абсорбция

• Диапазон на дължината на вълната за откриване на флуоресценция на UV-Vis-NIR
от 250 до 1100 nm

• Пълно 3-D флуоресценция EEM придобиване за по-малко от eдна секунда

• Най-добрата в класа спецификация за чувствителност към флуоресценция 6000: 1 RMS за воден Раман

• Автоматична корекция за първични и вторични вътрешни ефекти на филтъра (IFE)

• Молекулен „пръстов“ отпечатък с висока прецизност с уникална А-Teem ™ технология (Absorbance-Transmittance Excitation Emission Matrix)

• CCD откриване на цялата флуоресценция за милисекудни

Преглед
Duetta
може да се използва като флуориметър, като UV-Vis-NIR спектрометър за измерване на абсорбцията или като инструмент, измерващ истински молекулни отпечатъци, които изискват едновременно придобиване на флуоресценция и абсорбция, коригирайки IFE в реално време.

Бърза флуоресцениция!

Свръхбързата, най-съвременна CCD технология на Duetta му позволява да превъзхожда по реда на величината всеки конкурент, използващ PMT. Това е най-бързият флуориметър в света и единственият флуориметър, който може да придобие пълен спектър за по-малко от 100 милисекунди! Тази най-съвременна CCD технология също разширява откриването на дължина на вълната на NIR до 1,100 nm, далеч извън границите на стандартен PMT флуориметър.