ICP спектрометри

производител: Horiba Scientific

Фирма Horiba Scientific (Jobin Yvon) е единствения производител на пазара, който сам произвежда цялата си оптика, като вгражда в апаратите си оригинални холографски решетки с големи размери. Това води до изключително качество на апаратите, които имат изключително висока и постоянна резолюция в целия спектрален обхват и ниски граници на откриваемост.

Различни модели спектрометри:

Новият ICP оптичен спектрометър Ultima Expert на Horiba Scientific e уникална комбинация от изключителни технически спецификации и ниски граници на откриваемост с широкa гама от аксесоари за облекчаване разработването на методи за анализ.

Надеждността и прецизността на работа с Ultima Expert прави този апарат идеален за приложения в минералогията, производство на химикали и соли, износване на метали в нефтопреработването, петрохимията, металургическата промишленост и рафинирането на ценни метали.


Ultima Expert
 е мощен инструмент за повишаване на ефективността на работа дори и при най-претенциозни изисквания.

Ultima Expert LT е ICP оптичен спектрометър, който предлага високи характеристики на достъпна цена.

 

Подробна информация за атомно емисионни спектроскопи на фирма Horiba Scientific може да намерите тук.