Крекери

производител: Unity Scientific

Unity Scientific доставя инфрачервени спектрометри в близката инфрачервена област (NIR), с които за по-малко от минута се получават едновременни резултат за влага, протеин, пепелно съдържание, масленост, фибри, скорбяла, захар и др. параметри.

SpectraStar 2500XL подобрява аналитичните методи в производството на крекери. Анализът в близката инфрачервена област (NIR) е бърз, безопасен и надежден и може да бъде използван за анализ на всички критичи точки от производствения процес в пекарната индустрия. NIR анализът е второстепенна техника и се калибрира на базата на познати проби. SpectraStar 2500XL може да се използва за анализ на входящите суровини, смесеното тесто, за влага и мазнинина готовите продукти. Времето за анализ е приблизително 30 секунди за проба. Тази скорост може да окаже голямо влияние върху производствения процес.

SpectraStar 2500XL може да бъде използван да измерва влага, протеин и пепелно съдържание в брашно, влага в захар, влага и мазнини в какао на прах. SpectraStar може да се използва и за качествено определяне на това, че материалът е получен от страна на продавача е коректен, напълно елиминирайки зависимостта от сертификат за анализ на продавача.

Тестото може да бъде анализирано от SpectraStar 2500XL за мазнини и протеини, за да се уверите, че съставките са добавени в правилното съотношение. Тестото може да бъде качествено сравненo с библиотека от добри смеси да се каже дали са добавени всички съставки и дали е било смесено добре.

SpectraStar 2500XL може също да анализира крайния продукт за влага с време за анализ на около 30 секунди. Тази скорост на анализ осигурява обратна връзка в реално врме, което ще позволи процесът да се контролира ефективно. SpectraStar може да измерва влагата с подобна точност както вакуумната пещ или влагомерна везна. Типичната точност на SpectraStar 2400 за анализ на влага спрямо вакуумна пещ е около 0.10%.