Лабораторни EDXRF спектрометри

производител: Xenemetrix

Лабораторни EDXRF спектрометри със вторични мишени и патентована широкоъгълна геометрия на рентгеновата тръба-300Wили 400W  

Апаратите позволяват много прецизен елементен и количествен анализ на стойности от ppm до 100% на елементи от C(6) до Fm(100) в сложни матрици.