Миниатюрни спектрометри

производител: Ocean Insight

Като създатели на най-малкият в света спектрометър Ocean Optics си е изградила репутацията на производител, който е способен да превърне невъзможното във възможно.
Широката гама спектрометри – от мощните QE Pro и NirQuest през миниатюрните оптични спектрометри Flame и STS, до ултра компактният сензор във видимия спектър Spark, комбинарани с разнообразни източници на светлина и аксесоари дават възможност на потребителите да намерят надеждни решения на възникнали въпроси в почти всяко приложение.

Абсорбционна спектроскопия
Тестове на цветове
Флуоресценция
Измервания на мощността на излъчващите източници
Раман спектроскопия
Рефлективни измервания

Сравнение между различните модели миниатюрни спектрометри на Ocean Optics:

Модел:SparkSTSFlame-S/Flame-T Jaz HR2000+/HR4000
Характерни
особености
Ултра
миниатюрен
Миниатюрен и
удобен за вграждане
Мултифункционален
с висока температурна стабилност
Възможност за надграждане
Полеви измервания
Висока резолюция
Примерни
приложения
Колометрични тестове
Тестове на дисплеи
Образователни цели
Изследване на растение
Биомедицински апарати
 Екология
Тестове на цветове
Биомедицински апарати
 ЕкологияЕлементен анализ
Динамика на протеини
Анализ на кръв
Спектрален
обхват (nm)
380-700 190-1100190-1100190-1100190-1100
Резолюция (nm) 4,5-9,01,0-12,0  0,1-10,01,30,035-6,8/
0,02-8,4

 

Модел:TorusMaya LSLVentana QE Pro NIRQuest
Характерни
особености
Бърз
Ниско ниво на разсеяната светлина
Термична стабилност
Бърз
Ниско ниво на разсеяната светлина
Термична стабилност
БързВисока квантова чувствителност
Буфериране
Охлаждаем детектор
Високочувствителен инфрачервен
Охлаждаем детектор
Примерни
приложения
Абсорбция на оптично плътни разтвориТест на продукти
Тестове на цветовe
Бинниране на LED
Бърз Раман
Флуоресценция
 Анализ на ДНККачество на храни
Анализ на инфрачервени лазери
Спектрален
обхват (nm)
360-825360-825350-1100190-1100900-2500
Резолюция (nm)<1,6<1,6 0,15-7,70,15-7,73,1-9,5