Мониторинг на температура в циментовите заводи при производството на клинкер

производител: HGH Infrared Systems

Циментово производство

KILNSCAN  за мониторинг на температурата на ротационните пещи на циментовите заводи при производството на клинкер. Облицовката на ротационните пещи е изградена от тухли издържащи на висока температура.При частичното разрушаване на облицовката, камерата детектира промяна в температурата и това позволява своевременно да се планират ремонтни дейности за да се ограничат загубите.