Nanosurf атомно силови микроскопи

производител: Nanosurf AG

Nanosurf e високо-технологична компания oснована през 1997 г. в Швейцария, която разработва и произвежда атомно силови микроскопи за клиенти по целия свят. Предлаганата продуктова гама започва с много компактни инструменти, следвани от най-съвременни системи за научни изследвания, както и системи разработени изцяло за специфични приложения на потребители. Клиентите на Nanosurf в научните изследвания, промишлеността и образованието оценяват високо иновативен подход, модулността и лекота на използване на предлаганите продукти.

Flex-ANA — AFM за картографиране на силовото поле

Нов инструмент за напълно автоматизирано събиране на наномеханични данни и анализ

Ключови характеристики и предимства

- Напълно интегриран, автоматизиран атомно силов микроскоп
- Използва оригинален алгоритъм, който улеснява наномеханичните измервания върху неравни или вълнообразни повърхности
- Автоматизирано събиране на данни, анализ и интерпретация в реално време
- Възможност за работа с проби с най-различни повърхности твърди или меки, лепкави или нееластични, неравна или гладки, прозрачни или непрозрачни.

 

Flex-Axiom — AFM за изследвания на материали

Универсалност, бързина и възможност за свързване с най-разнообразни аксесоари

Ключови характеристики и предимства

- Лесен за употреба и с висика производителност
- Висока резолюция и нисък шум
- Методи и аксесоари за всякакви нужди 
- Модулна конструция за осигуряване на висока продуктивност
- С възможност за конфигуриране за изследване на биологически обекти и работа на по-големи повърхности

Flex-Bio — AFM за биотехнологични изследвания

Универсалност и работа с инверторни оптични микроскопи

Ключови характеристики и предимства

- Подходящ за интегриране с инверторни микроскопи   
- Съответства на най-съвременните приложения на силовата спектроскопия 
- Корелирана флуоресценция, топология и биомеханични свойства  в един 
- Възможност за конфигуриране до FluidFM и Flex-ANA

FluidFM — Нано и клетъчна манипулация

Нанофлуиден инструмент за изследвания на едноклетъчни обекти и следващо ниво в наноманипулация

Ключови характеристики и предимства

- Уникална комбинация на AFM с FluidFM® технологиите
- Оптично наблюдение на пробата и изключително прецизен контрол на налягане, сила и позиция 
- Позволява провеждане на уникални експерименти: клетъчна адхезия и спектроскопско картографиране, манипулирана на единична клетка и анализ, отлагане и литография дори в течност, инжектиране и екстракция, и много други...

LensAFM — AFM за оптични микроскопи

Подобрява резолюцията на стандартния микроскоп или на 3D профилметър

Ключови характеристики и предимства

- Възможност за монтаж на всеки един стандартен оптичен микроскоп или 3D оптичен профилометър
- Интегриран мотор за автоматично движение на кантиливера и измерване 
- Стандартни и допълнителни AFM методи възможни с модулния контролер 

NaniteAFM — AFM за големи проби

Компактен и лесен за монтиране атомно силов микроскоп за измерване на големи проби 

Ключови характеристики и предимства

- Компактен и надежден атомно силов микроскоп за самостоятелна работа или за работа с големи проби 
- Лесната и бърза смяна и синхронизиране на кантиливрите намаляват
значително времето на престой
- Автоматизирани измервания на партиди и скриптиран интерфейс за интеграция на системата 

NaioAFM — AFM за малки проби

Компактен атомно силов микроскоп за малки проби и обучение за работа с нанопроби 

Ключови характеристики и предимства

- Готов за работа, настолен AFM
- Контролер, сканираща глава, защита от въздушни течения, изолация от вибрации, камера, и позициониране на пробата
- всичко интегрирано в един уред 
- Налични са всички стандартни AFM методики
- Лесна смяна на кантиливера: не се изисква допълнителна настройка
- Конкурента цена

NaioSTM — STM за обучение за работа с нанопроби

Компактен сканиращ тунелен микроскоп за по-лесно навлизане в света на атомите

Ключови характеристики и предимства

- Постигане на атомна резолюция в рамките на минути 
- Изключително просто управление и висока надеждност 
- Контролерът и сканиращата глава са интегрирани в едно устройство: просто се свързва с USB и захранване
- С цени по-ниски от 10,000 EUR

Персонализирани решения, които отговарят на вашите нужди

Системи или компоненти, които са изцяло съобразени с Вашите потребности и изисквания

В допълнение към стандартните продукти за изследвания, за промишлеността и образованието, Nanosurf предлагаме уникална услуга, която се вписва точно във философията на работа на компанията, като специализиран доставчик на пълния набор на AFM решения: проектиране и разработване на специално изградени AFM системи, платформи и части. Специализиран екип от инженери е готов да обсъди вашето специфично приложение, и да проектира и реализира оптималното решение за вас.

За да се обсъдят по-детайлно различни варианти, молим, да свържете се с нас директно.