Оптични и металографски микроскопи

производител: Ломо

– Панкратични стерео-микроскоп
– Поляризационни микроскопи
– Минераложки поляризационни и микроскопи
– Микроскопи с приложения в криминалистиката
– Модуларни металографски микроскопи
– Инвертни металографски микроскопи
– Спектрометрични микроскопи
– Микротвърдомери
– Микроинтерометри