Оптични сензори

производител: Ocean Insight

Сензорните системи на Ocean Optics поставят началото на едно ново поколение ниско бюджетни, преносими датчици за химичен анализ. Употребата на методите за оптични измервания намаляват нуждата от електрохимичните технологии, които до сега са доминирали в областта на кислородните датчици.