Подправки

производител: Unity Scientific

Входящите подправки и билки могат да бъдат тествани за влага, масленост, етерични масла, както и други параметри за подпомагане и оптимизиране на обработката им. Готовият продукт може да бъде анализиран за влага, масленост, етерични масла, протеин, неразтворими вещества в топла вода и др. за осигуряване на качествени доставки.

С помощта на анализатори в близката инфрачервена област се извършва бърз анализ на важните параметри в рамките на 30 секунди. Чрез оптимизиране на процеса се постига ефикасно производство и по-големи печалби.