Портативен XRF

производител: Skyray Instrument

EDX Pocket III – Портативен рентгенов флуоресцентен спектрометър разработен за анализ на място на различни образци. Може да се използва за RoHS анализ, скрап, сплави, за анализ на минерали, благородни метали и контрол на почви. Апаратът е компактен, измерванията се извършват бързо и с висока точност.