Портативни газ-детектори

производител: Industrial Scientific

Фирма Industrial Scientific е водещ производител на широка гама портативни газ-детектори за мониторинг на кислород, токсични и експлозивни газове.

Продуктова гама преносими газ-детектори

MX6 iBrid

MX6 iBrid

За детекция на няколко газа

MX6 iBrid е с пълноцветен LCD диплей. Проектиран е да детектира от един до шест газа, включващи кисород, експлозивни газове и до четири токсични газа.

- Детекция на CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
- Преносим газ-детектор на шест газа
- Широко разнообразие от сензори
- Лесен за работа, цветен дисплей и навигация
- Продължителност на работа до 36 часа

Ventis MX4

Ventis MX4

За детекция на няколко газа

Ventis MX4 предлага детекция на до четири газа. Дизайнът гарантира изключителна износоустойчивoст при използване в сурови индустриални среди

- Детекция на CH4, CO, H2S, LEL, NO2, SO2 , O2
- Компактен и малък портативен дизайн
- Продължителност на работа до 20 часа
- Вградена пробовземаща помпа
Tango TX1

Tango TX1

За детекция на един газ

Tango TX1

- Детекция на CO, H2S, NO2, SO2
- Първи в света газ-детектор за един газ с два сензора
- 85 пъти по-безопасен
- Изключително силна звукова аларма - 100dB на 10 cm
- Три години непрекъсната работа

GasBadge Pro

GasBadge Pro

За детекция на един газ

GasBadge Pro служи за персонална защита подходяща за различни видове газове

- Детекция на O2, CO, H2S, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, HCN, H2
- Малък, лек и компактен газ-детектор
- Доживотна гаранция
- Заменяеми сензори
- Минимум 2 600 часа време на работа

BM25

BM25

За мониторинг на периметър

BM25

Газ-детектор за наблюдение на опасен периmeтър

С възможност за детекция на от един до пет газа, BM25 съвместява предимствата на фиксирана система за мониторинг в лесно преносим, но здрав инструмент.

- Преносим газ-детектор на периметър на от един до пет газа
- Детекция на LEL, O2, CO, H2S, H2, SO2, Cl2, NO2, NO, HCl, HCN, NH3, PH3, AsH3, SiH4, C2H4O, CO2
- Заменяеми сензори
- Време на работа до 170 часа

Още продукти за: Детекция на експлозивни и токсични газове