Рентгеново флуоресцентна спекроскопия

производител: Xenemetrix

С повече от 30 години опит, Xenemetrix е специализирана в проектиране, разработване, производство и маркетинг на енергийно-дисперсионни рентгенови флуоресцентни (EDXRF) системи.

Xenemetrix продължава да развива високо иновативни технологии и решения, подходящи за днешните все по-нарастващите аналитични нужди за извършване на елементен  анализ,  започвайки от C(6) – Fm(100).

Акцентът върху качеството в съчетание с активните научни изследвания и развойна дейност е създала на компанията международна репутация за един производител на високотехнологични апаратури.

Xenemetrix съчетава най-новите технологични разработки с иновативен инженеринг, за предоставяне на икономически ефективни решения за широк спектър от индустрии и приложения:

Пластмаси – Полимери – Бои и каучук – Нефтохимия – Метали – Рудодобив – Минерали – Козметика – Храни – Фармация – Покрития – Околна среда – Почви

 

Продуктова гама на Xenemetrix:

P-Metrix

P-Metrix

P-Metrix: Портативен спектрометър подходящ за анализ на открито, комбиниращ едновременно характеристиките и безопасността на лабораторен инструмент с мобилността и ценовата ефективност на мобилна система.

S-Mobile

S-Mobile

S-Mobile: Компактен спектрометър, който лесно може да се транспортира до мястото на измерване. Подходящ апарат за бързи, в реално време, вискокачествени резултати

X-Calibur

X-Calibur

X-Calibur: бързи, точни, лесни зa управление

Genius IF

Genius IF

Genius IF – компактен Рентгенов флуоресцентен спектрометър (XRF) с вторични мишени

Новият Рентгенов флуоресцентен спектрометър Genius IF предлага изключителна функционалност на изненадващо ниска цена за своя клас апарати. Позволява извършване на качествен и количествен анализ от въглерод (6) до фермий (100), при граници на детекция от суб-ррм до високи концентрации.

Използването на уникалната патентована система на вторични мишени позволява реализиране допълнително намаляване на границите на откриваемост. Това прави  възможно използването на 
Genius IF за много по-широк кръг от приложения, които нормално са недостъпни за конвенционалните рентгеново флуоресцентни апарати.

EX-660

EX-660

EX-660

Безразрушителен елементен анализ C(6) - Fm(100) от суб-ppm до100% концентрации.

Silicon Drift Detector (SDD) поддържа изключително висок динамичен интервал с висока резолюция, подходящ както за високи, така и за ниски Z елементи.

Опционално: SDD LE с тънък полимерен прозорец за по-ефективен анализ на леките елементи.

Осем адаптивни филтри и осем вторични мишени улесняват бързото и точно определяне и на много малки концентрации на елементите