Сканиращи електронни микроскопи

производител: Hitachi High-Technologies

Фирма Hitachi High Technology произвежда широка гама електронни микроскопи:
– сканиращи електронни микроскопи SEM
– трансмисионни електронни микроскопи TEM
– сканиращи трансмисионни електронни микроскопи STEM
– настолни електронни микроскопи

– фокусирани йонно лъчеви системи

Тези микроскопи могат да бъдат окомплектовани с различни допълнителни аналитични техники: EDX, WDX, EBSD и катодолуминисценция.

FlexSEM 1000 е сканиращ електронен микроскоп с впечатляваща компактна конструкция,  предлагащ пълната функционалност на един конвенционален SEM и изисква само един стандартен контакт за захранване.

FlexSEM 1000 наистина променя цялостната визия за електронните микроскопи и предлага:

- Най-висока резолюзия в класа на компактните сканиращи електронни микроскопи. В конструкцията на FlexSEM 1000 се използва нов дизайн на електронно-оптичната система и доказалите се със своята висока чувствителност детектори, което позволява постигане на резолюция на изображенията от 4 нанометра.
- Новите вакуумни технологии позволяват наблюдение на непроводими образци без предварителна пробоподготовка.
- Управлението и контрола на сканиращия електронен микроскоп е лесно за работа дори от начинаещи потребители. С помощта на различни автоматизирани функции се извършва високо качествено и бързо събиране на данни. По-конкретно, новата и мощна функция - навигация, СEM карта, помага за бързо намиране на областите на интерес и осигурява точни и корелирани оптични и СEM изображения с използване само на едно кликване.

Сканиращите електронни микроскопи на HITACHI използващи волфрамови катоди SU3500S-3700N и SU 1510 и се отличават с висока резолюция съчетана с ненадмината стабилност и надеждност на работа.  Универсалността на микроскопите се изразява във възможността за работа в различни режими: конвенционален висок вакуум, при променливо налягане в камерата, VP – режим, приложим при работа с влажни или непроводими проби, както и в режим на „ниско напрежение“, без да е необходима практически намеса на оператора за допълнителни оптимизации при преминаване от един в друг режим. Камери позволяват свързване на различни аксесоари за анализ или за специализирани приложения. Прецизната електронна оптична система позволява постигането на най-висока резолюция при високи напрежения; много висок ток на електронния лъч дори при ниски напрежения за постигане на отлична визуализация и анализ; различните типове детектори при всички режими на работа позволяват детайлно характеризиране на структурата на повърхностите и на разликите на материалите.

Новият модел сканиращият електронен микроскоп SU3500 разполага с иновативни електронни и оптични системи, които позволяват получаването на ненадминати по своя контраст изображения, включително 3D визуализация на повърхностния релеф, както и извършване на аналитични изследвания. С помощта на интуитивна логика използване при проектиране на този модел и в допълнение с новия лесен за употреба графичен интерфейс се осигуряват ефективни функции за наблюдение на изображенията на дисплей. Проектиран за широк спектър от приложения, включително биологични проби и високотехнологични материали, SU3500 е изключително мощен микроскоп, който би бил полезен във всяка една лаборатория. Моделът сканиращ електронен микроскоп S-3700N се отличава с по-голямата си камера, която позволява изследването по-големи образци, като археологични артефакти или машинни детайли. От своя страна моделът SU 1510 запазвайки основните високи технически характеристики присъщи на електронните микроскопи на Hitachi е снабден с по-опростена система на управление е ориентиран  по-ниски бюджетни проекти.