Smoking Puff Duplicator SPD

производител: Sodim

Това устройство възпроизвежда  поведението на пушачите, което е регистрирано по-рано или се изтеглено от SPA-D. Може да има два или четири порта, които могат да работят отделно или едновременно.

Характеристики

– найлонова торбичка за събиране на дим и газови фази
– филтър от стъклени влакна за събиране на прахови частици за химически анализ
– симулира стандартизирано пушене чрез SPA-D