Спектрометри с тлеещ разряд

производител: Horiba Scientific

Разработените от HORIBA Scientific спектрометри с пулсиращ радиочестотен дъгов разряд (Pulsed RF GDOES), са една нова техника за изучаване на новите материали, покрития и обработки стигащи до нано ниво на дебелината на слоевете. Освен профилен анализ апаратите дават прецизна информация в реално време за химическия състав на тестваните образци и слоеве.

Приложенията са неограничени поради факта че анализи са възможни на почти всички материали и повърхности независимо дали са електропроводими или не. Като пример могат да се дадат няколко типични приложения:

– мониторинг на слоевете при фотоволтаици по отношение на дебелина и състав.
– изучаване на причините за корозия при боядисаните части на автомобилите.

Примерно изобразяване на резултат: Златно покритие на никелово-фосфорна подложка върху месинг.

– контрол при производството на  твърди дискове, LED , литиево-йонни батерии, и др.
– химически анализ на примесите при производството на  чисти  благородни  метали като злато,платина,сребро и др.
– UV-защитни  и енергийно ефективни покрития положени върху плоските стъкла за сгради, автомобилните стъкла и … много други.

Метод на измерване:
В контакт с пробата се възбужда аргон до плазмено състояние което ерозира пробата с зададена скорост. Дълбочината на проникването в материала е от 1 nm и може да мине 150 микрона с резолюция по-добра от 1 нанометър. При някои материали измерването става в пулсиращ режим на работа за да се избегне прегряване. Отделените газове се отвеждат и анализират в оптичен или мас-спектрометър. Така се определя химическия състав отнесен към точно определено място от покритието или материала.

Това без съмнение е единствения аналитичен метод който позволява едновременно да се направи повърхностен,профилен и прецизен елементен анализ (в това число и на газообразни елементи) на твърди  проби вариращи от метали и метални покрития ,през органични и полимерни материали, композити, стъкло и керамика и т.н.

Инструменти:

GD Profiler 2

GD Profiler 2

GD Profiler 2 – компактен апарат за повечето рутинни анализи  в обхвата от 110 до 800nm,с възможност за определяне на H, O, C, N и Cl.

- QUANTUMT XP™ софтуер
- Оптика полихроматор, с оригинални  холографски решетки на HORIBA Jobin Yvon   и HDD детектори.

GD Profiler HR

GD Profiler HR

GD Profiler HR – върхова техника за анализ на тънкослойни покрития и химически състав на твърди проби.

- радиочестотен пулсиращ източник
- уникален, 100 cm полихроматор  с високо разрешителна способност покриващ 110-800 nm  H, O, C, N и Cl.
- оригинални  холографски решетки от ново поколение на HORIBA Jobin Yvon и HDD детектори
- QUANTUMT XP™ софтуер
- опция:100 см монохроматор за повече гъвкавост и прецизно определяне на отделни елементи "n+1".
- Възможност за използване на IMAGE софтуер.

GD TOF-MS

GD TOF-MS

GD TOF-MS – Уникален апарат съчетаващ предимствата на пулсиращ радиочестотен източник с масспектрометър.

Резултатът е още по бързи и прецизни резултати.  

Софтуер

IMAGE

Патентован експертен софтуер позволяващ за по-малко от 2 мин. сваляне на пълния емисионен спектър на дадена проба или слой с висока разрешителна способност и ненаминат динамичен обхват (патентовани, високо динамични детектори).

В софтуера е вградена огромна библиотека с спектрални линии за всички елементи.Използването на IMAGE, изисква монохроматор.

Quantum™ XP2

Основния мощен софтуер  Quantum™ XP2 – предлага пълноценна работа с апарата,максимална аналитична гъвкавост, визуализация на резултатите и автоматизация на измерването.