SPRi повърхностен плазмонен резонанс

производител: Horiba Scientific

Новата измервателна техника базирана на ефекта повърхностен плазмонен резонанс има интересни приложения в биологията. Тя е ново поколение в Label-free анализа на био-молекули, даваща информация за кинетичните процеси (асоциация, дисоциация), афинитет на свързване.

XelPleX е високо-производителен и напълно автоматичен инструмент за анализ на label-free биомолекулни взаимодействия в мултиплексен формат. Позволява мониторинг на до няколко стотин едновременни взаимодействи. Получаване на пълни кинетични профили за минути.