Сухо мляко

производител: Unity Scientific

Контролът на влажността е най-важният параметър при анализа на сухо мляко. Другите са протеин, масленост и лактоза.

SpectraStar 2500XL подобрява аналитичните методи в производството на сухо мляко. Анализът в близката инфрачервена област (NIR) е бърз, безопасен и надежден и може да бъде използван за анализ на всички критичи точки от производствения процес. NIR анализът е второстепенна техника и се калибрира на базата на познати проби. SpectraStar 2500XL може да се използва за анализ в различните етапи на изсушаване, както и за влажност, масленост, протеин и лактоза на готовия продукт. Времето за анализ е приблизително 30 секунди за проба. Тази скорост може да окаже голямо влияние върху производствения процес.