Вакуумни помпи и системи за газове и течности

производител: KNF

KNF разработва, произвежда и разпространява висококачествени мембранни помпи и системи за газове, пари и течности. Те се предлагат като помпи за вграждане в други продукти или системи, както и за широк кръг от лабораторни приложения, където е необходимо поддържане на чист и постоянен вакуум.

Стандартни помпи за газове, пари и течности

• широка гама от стандартни помпи за газове, пари и течности
• модифицирани на стандарта помпи за специални нужди на потребителя
• Над 50 години опит в областта на технологиите на диафрагмените помпи и на OEM пазарите

Приложения:
селско стопанство, автомобилна индустрия, химическа индустрия, околна среда, хранително-вкусо- ва индустрия, горивни клетки, медицина, полупроводникова индустрия, вакуумни технологии

Лабораторни помпи, компресори за газове и пари

Широка гама от:
• лабораторни вакуум и трансфер помпи, както и компресори за газове и пари
• течни помпи и дозиращи помпи за лабораторна употреба
• вакуумни помпи
• химически устойчиви версии във всяка категория за универсална употреба

Приложения:
дегазация, десикация, филтрация,
аспирация на течности, сушене на гелове, дозиране на течности, трансфер на течности, ротацион- ни изпарители, вакуумни пещи

Вакуумни помпи за контрол на процеси

• Химически устойчиви помпи
• Температурно-устойчиви помпи
• ATEX-сертифицирани помпи за работа в потенциално експлозивни атмосфери
• Двойни мембранни помпи